Αποτελέσματα ερευνών για τον κλάδο

Παρουσίαση από διακεκριμένους δημοσιογράφους

Η συνάντηση θεσμός

Η ετήσια συνάντηση του κλάδου των Digital Agencies

Ηγέτες του κλάδου

Καθολική συμμετοχή CEO’s και στελεχών

Image

/Digital Agencies Roundtable
@ ECDM Expo

Οι ηγέτες του κλάδου σε μια ανοιχτή συζήτηση

Παρουσιαστές εκδήλωσης 2023

John Tzortzos

Γιάννης Τζώρτζος

Παρουσιαστής Εκδήλωσης

Editorial Director

Δημήτρης Μαλλάς

Δημήτρης Μαλλάς

Παρουσιαστής Εκδήλωσης


Δημοσιογράφος

Συμμετέχοντες στην εκδήλωση του 2023

Fanis Vaharis

Fanis Vaharis

Omnicliq

Head of Digital Automations & Partner

George Lambrou

Relevance

co-Founder & CIO

George Lambrou

John Karalis

John Karalis

Netsteps

CEO

Stelios Eliakis

Stelios Eliakis

Sleed

General Manager

Costis Papadopoulos

Lighthouse

CEO

Costis Papadopoulos

Christos Kostoulas

Christos Kostoulas

Digital4u

CEO

Dr. Michael Sarantinos

Steficon

Managing Director

Dr. Michael Sarantinos

Konstantinos Theotokas

Konstantinos Theotokas

ATCOM

CEO

Konstantinos Skianis

MediacubeCEO & Founder

Konstantinos Skianis

Panos Ladas

ON.marketing

Managing Director

Panos Ladas